Khamis, 4 Jun 2009

ALLAH MENGABURKAN PEMAHAMAN ORANG-ORANG KAFIR

Jika orang-orang kafir tidak dapat memahami al-Qur'an, ini merupakan rahasia yang sangat penting yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Sesungguhnya ini merupakan rahasia penting, Kerana al-Qur'an itu merupakan kitab yang sangat jelas, mudah, dan sederhana. Siapa pun yang mahu dapat membaca al-Qur'an dan mengkaji firman Allah tentang akhlak terpuji yang diridhai-Nya, keadaan surga dan neraka, dan tentang berbagai rahasia yang juga diketengahkan dalam kitab ini. Meskipun hukum-hukum Allah tersebut tidak terbantahkan, sebagian orang tidak mampu memahami al-Qur'an, sekalipun telah sangat jelas. Di samping itu, orang-orang seperti insinyur nuklir atau profesor biologi, yang dapat memahami cabang-cabang sains yang rumit seperti fizik, kimia, atau matematika, dan mampu memahami Budhisme, Hinduisme, Shintoisme, materialisme atau komunisme, anehnya mereka tidak mampu memahami al-Qur'an. Orang-orang yang berpegang pada sistem non-al-Qur'an yang rumit tersebut bagaimanapun tidak dapat memahami agama Allah yang jelas dan mudah, bahkan mereka juga tidak mampu memahami persoalan-persoalan yang jelas yang terkandung di dalamnya.

Bahawa mereka tidak dapat memahami fakta yang sangat jelas, sesungguhnya ini juga merupakan keajaiban tersendiri. Dengan menunjukkan bahawa mereka memiliki kekurangan yang parah dalam hal pemahaman, Allah menjelaskan bahawa sebagian orang memiliki kehidupan yang berbeza. Di sisi lain, hal ini memberikan bukti terhadap fakta bahawa sesungguhnya hati, akal, dan pemahaman itu berada di tangan Allah. Allah menyatakan bahawa Dia akan menutupi hati dan pemahaman orang-orang yang dihinggapi perasaan takabur, iaitu orang yang tidak mahu berserah diri kepada Allah. Fakta bahawa mereka dapat memahami apa saja kecuali al-Qur'an, ini menjelaskan bahawa Allah telah memalingkan mereka dari ayat-ayat-Nya, dan mereka terhijab dari al-Qur'an Kerana ketidakikhlasan mereka. Adapun sebagian ayat yang membincangkan masalah ini adalah:

“Dan apabila kamu membaca al-Qur'an, niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup, dan Kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam al-Qur'an, niscaya mereka berpaling ke belakang Kerana bencinya.” (Q.s. al-Isra': 45-6).

“Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu, padahal Kami telah meletakkan tutup di atas hati mereka (sehingga mereka tidak) memahaminya dan sumbatan di telinganya. Dan jika mereka melihat segala tanda, mereka tetap tidak mahu beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata: 'Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu'.” (Q.s. al-An'am: 25).

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan sumbatan di telinga mereka, dan meskipun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya.” (Q.s. al-Kahfi: 57).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat-ayat tersebut, mengapa orang-orang kafir tidak dapat memahami al-Qur'an, rahasianya adalah bahawa Allah telah menutupi pemahaman mereka dan meletakkan tutup di hati mereka Kerana penolakan mereka. Ini merupakan keajaiban besar yang menunjukkan kebesaran Allah, dan bahawa Dia adalah pemilik hati dan fikiran setiap orang.

Sumber dari Buku: Beberapa Rahsia Dalam AL-Quran

Oleh : Harun Yahya

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Surah Hud ayat 15-16

15]
Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya (dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya), maka Kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia, dan mereka tidak dikurangkan sedikitpun padanya.
[16]
Merekalah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka, dan pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia, dan batalah apa yang mereka telah kerjakan.


- Pemimpin Yang Menipu Rakyat


Ka’ab bin Ujrah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Akan datang di kemudian hari nanti, setelah aku tiada; beberapa pemimpin yang berdusta dan berbuat aniaya. Maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu (mendukung) tindakan mereka yang aniaya itu, maka ia bukan termasuk umatku, dan bukanlah aku daripadanya. Dan ia tidak akan dapat sampai datang ke telaga (yang ada di syurga);- (Riwayat Tirmidzi, Nasae’i dan Hakim).

Arkib Blog

blogger sempoi